Điều khoản dịch vụ

Quý khách khi tham gia vào hệ thống thì mặc nhiên là đã đồng ý và phải tuân thủ theo các quy định của chúng tôi:

- Những tài khoản cố tình spam thẻ sai nhiều lần có thể sẽ bị khóa tài khoản mà không cần thông báo
- Những tài khoản gửi thẻ có được từ các việc vi phạm pháp luật sẽ bị khóa tài khoản vĩnh viễn
- Quý khách tự bảo mật tài khoản của mình, chúng tôi không chịu trách nhiệm nếu có hậu quả do việc quý khách không bảo mật tốt tài khoản dẫn đến. Sau khi đăng ký tài khoản xong nên bật bảo mật 2 lớp để tăng cường bảo mật cho tài khoản